סקירת מחקרים 2021

סקירת מחקרים 2021

אודות מועצת החלב

אודות מועצת החלב

המועצה לענף החלב בישראל, ייצור ושיווק המועצה לענף החלב בישראל, יצור ושיווק (חל"צ) הוקמה כחברה פרטית על פי החלטת הממשלה מ- 1956, והיא משמשת שולחן משותף...